Skanowanie 3D Rzeszów

Skanowanie 3D pozwala na uzyskaniu cyfrowego modelu rzeczywistego obiektu za pomocą specjalnego, optoelektrycznego urządzenia. Dzięki trójwymiarowemu skanerowi mamy możliwość tworzenia przestrzennych kopii, prototypów a także dokumentacji technicznej oraz animacji obiektów. Coraz popularniejsze staje się także skanowanie obiektów, które następnie mogą zostać dowolnie przetwarzane, edytowane i wykorzystywane do druku 3D.

Działanie skanera 3D opiera się na projekcji białego światła o różnej ilości i gęstości linii. Potrafi ono bezdotykowo dokonać pomiaru współrzędnych, które zostają zapisane w odpowiednim formacie*txt, początkowo jako chmura punktów. Przechwytując informacje o obiekcie, skaner oblicza miejsca przecięcia się płaszczyzn z promieniami światła. Powstały w ten sposób obraz zostaje poddany analizie komputerowej a później dokładnie odwzorowywany. Dostarczane przez producenta oprogramowanie pozwala na jego dowolne modyfikacje oraz zmiany w siatce czy przestrzeniach. Dzięki temu powstają specjalne projekty 3D, które mogą zostać wydrukowane za pomocą drukarki przestrzennej.

Prawidłowe skanowanie 3D polega na przemieszczaniu skanera wzdłuż interesującego nas obiektu. Proces ten przebiega w czasie realnym, dzięki czemu widzimy postępy naszej pracy na monitorze komputera. Niekiedy konieczne jest kilkukrotne zeskanowanie tego samego obiektu, ze wszystkich stron, aby uzyskać kompletny model. Otrzymane w ten sposób kilka projektów należy połączyć w jeden, który będzie naszym wzorcem. Istotne jest, aby sprawdzić czy w naszym modelu nie ma pustych przestrzeni, które później uniemożliwiłyby prawidłowy wydruk.

Wraz z rozwojem trójwymiarowego druku, także skanowanie 3D zyskuje na popularności. Jest ono wykorzystywane w medycynie (do tworzenia implantów) oraz architekturze (makiety budynków). Coraz popularniejsze staje się także kopiowanie i odtwarzanie brakujących elementów zarówno tych unikatowych, pojedynczych jak i przemysłowych oraz tworzenie przestrzennej dokumentacji technicznej. Dzięki skanowaniu przestrzennemu nie musimy tworzyć modelu od podstaw, co nie tylko obniża koszty, ale również skraca czas całego projektu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności pomiarów.