Na czym polega drukowanie 3D?

Drukowanie przestrzenne, w trójwymiarze, z języka angielskiego – „3D printing” polega na wytwarzaniu w pierwszej kolejności projektu modelu na komputerze, a następnie wydrukowaniu do specjalistycznym sprzętem. Normą w wydrukach 3d jest przygotowanie projektu w formacie STL w specjalistycznym programie (np. AutoCAD).

Z czasem drukowanie 3D staje się coraz bardziej precyzyjne, więc i wykonane w ten sposób przedmioty mogą spełniać coraz więcej funkcji. Technologia drukowania przestrzennego używana jest do wykonywania, protez, ubrań, a nawet czekolad czy budynków. Co za tym idzie – różne (i z dnia na dzień coraz nowsze) są materiały do druku 3D.

Szybkie prototypowanie (rapid prototyping), jak początkowo było określane drukowanie 3D, składa się na nakładanie na siebie poszczególnych warstw materiału. Jest to proces odwrotny do skrawania, w którym materiał zostaje usuwany. Ponadto nowoczesne metody produkcji, które są wspierane przed wydruki 3D są o szybsze i ekonomiczne niż metody klasyczne. Do drukowania w trójwymiarze stosuje się wiele metod. Wśród nich wymienić można technologie drukowania 3D takie jak: SLS, POLYJET, DMLS czy FDM. Niektóre z nich przeznaczone są specjalnie do wielkowymiarowych prototypów, inne – do tych miniaturowych.

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) jest bezpośrednim spiekaniem laserami metalowych proszków opracowanym przez firmę EOS – metoda stosunkowo młoda w drukowaniu 3D. FDM (Fusem Deposition Modeling) z kolei to metoda, w której wykorzystuje się ciekły termoplast (tworzywo sztuczne) i cienką dysze modelującą. Jak FDM, również POLYJET jest jedną z technologii określanych jako przyrostowe czy też addytywne. W jej przypadku korzysta się z dodawania warstw fotopolimeru przy udziale większej ilości dysz – utwardzenie następuje po napromieniowaniu światłem UV. Ostatnia z wyżej wymienionych technik, SLS (Selective Laser Sintering) jest podobna do pierwszej. W tym przypadku jednak spiekane są nie metale, a proszki sztucznych tworzyw.

Jakie zastosowanie ma powyżej opisana technologia drukarska? Dzięki niej można produkować podzespoły, które wcześniej były zbyt kosztowne, bądź niewykonalne. Ponadto druk 3D weryfikuje dopasowanie poszczególnych elementów jeszcze przed zaakceptowaniem ostatecznej formy produktu. W ten sposób testowana jest także ich funkcjonalność. Codziennie znajduje się nowe zastosowania do wykorzystania technologii szybkiego prototypowania.

Firma 3D Craft oferuje drukowanie oraz skanowanie 3D na potrzeby pracy inżynierskiej, licencjackiej, dyplomowej, magisterskiej.